top_slider
Välkommen till Hansen Lau Entreprenad
Vi förverkligar dina idéer

Ett byggföretag med engagemang, kunskap och kvalité som ledstjärna

Hansen Lau Entreprenad AB är ett mångsidigt företag som utför det mesta i branschen förekommande.

Vi arbetar dels som underentreprenörer åt medelstora byggföretag men har med tiden fått ett ökande inslag av privatkunder som främst ser till erfarenhet, kvalitet och engagemang i ett åtagande.

Mot privatkunder utför vi entreprenader med totalansvar och vi har ett väl fungerande samarbete med företag inom främst El och VVS.

Vår erfarenhet har gett oss en insikt i att det till synes omöjliga med lite tankemöda och planering kan bli något som “sticker ut” och blir riktigt tilltalande.

Har du funderingar på att renovera eller bygga om så tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst spånande i tankar och ideer som eventuellt kan mynna ut i ett färdigt förslag inom en fastställd kostnadsram.

Vi konkurrerar inte med orealistiskt snäva tids och kostnadsfaktorer då vi vet att kvalitet tar sin tid som exempel uttorkningstider, ändringar under projektets gång mm mm.

Vi är belägna i Huddinge söder om Stockholm men är inte främmande för uppdrag utanför Stockholms län.

f3
f2
f1
f5
f7
f6