Välkommen till Hansen Lau Sten & Platt AB
Vi förverkligar dina idéer

Ett företag med engagemang, kunskap och kvalité som ledstjärna

Hansen Lau Sten & Platt AB är ett företag som är specialiserat på kvalificerat montage av natursten samt kakel och klinker.

Vi har även kompetens att utföra trä, betong samt inredningsarbeten.

Vi arbetar dels som underentreprenörer men har med tiden även fått ett ökat inslag av privatkunder som främst ser till erfarenhet, kvalitet och engagemang i ett åtagande.

Mot privatkunder utför vi entreprenader med totalansvar och vi har ett väl fungerande samarbete med företag inom främst El och VVS.

Vår erfarenhet har gett oss en insikt i att det till synes omöjliga med lite tankemöda och planering kan bli något som “sticker ut” och blir riktigt tilltalande.

Har du funderingar på att renovera eller bygga om så tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst spånande i tankar och ideer som eventuellt kan mynna ut i ett färdigt förslag inom en fastställd kostnadsram.

Vi konkurrerar inte med orealistiskt snäva tids och kostnadsfaktorer då vi vet att kvalitet tar sin tid som exempel uttorkningstider, ändringar under projektets gång mm mm.

Vi är belägna i Huddinge söder om Stockholm men är inte främmande för uppdrag utanför Stockholms län.